ข่าวบริษัท

นิสสัน ลีสซิ่ง เพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่าน QR PAYMENT ง่าย! สะดวก! ฟรีค่าธรรมเนียม

25 ม.ค. 62

ปัจจุบันนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เวลา และ ความสะดวกสบาย มีอิทธิพลในการดำรงชีวิตของคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก ดังนั้น นิสสัน ลีสซิ่ง จึงได้เพิ่มช่องทางการชำระค่างวดผ่าน QR PAYMENT ผ่านระบบบัญชีธนาคารออนไลน์ (Mobile Banking) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้าสามารถชำระค่างวดได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามความต้องการ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สำหรับคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก นอกจากนี้บริการดังกล่าวยังไม่เสียค่าธรรมเนียมอีกด้วย 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระค่างวดผ่าน QR PAYMENT ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่นใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ และเข้าใจถึงบริการใหม่ของบริษัทฯ เร็วๆนี้...