ชําระด้วยเงินสด

เคาน์เตอร์ธนาคารและจุดรับชําระเงิน ค่าธรรมเนียม (ในเขต/นอกเขต)

ช่องทางการชำระเงิน ค่าธรรมเนียม (ในเขต/นอกเขต)
เคาน์เตอร์ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ 20/35 บาท
ธนาคารกรุงไทย 35/35 บาท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 15/30 บาท
ธนาคารกสิกรไทย 20/35 บาท
ธนาคารไทยพาณิชย์ 25/35 บาท
ธนาคารธนชาติ 10/20 บาท
เคาน์เตอร์อื่นๆ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส 15/20 บาท
ไปรษณีย์ไทย 15/20 บาท
เอไอเอสช้อป / เทเลวิซ 15 บาท

ชําระเงินออนไลน์

ฟรีค่าธรรมเนียม

Bank Mobile Application

โมบายแอปพลิเคชั่น

Internet Banking

อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง

Direct Debit

หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ