บริการออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ บริการออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

บริการออกใบเสร็จรับเงิน /
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอ

1

ยืนยันตัวตน

1

ยืนยันตัวตน

นาย นิสสัน ลีสซิ่ง

หมายเลขโทรศัพท์ (10 หลัก) :

หมายเลขโทรศัพท์นี้ ใช้ในการยืนยันตัวตน และเป็นช่องทาง
เพื่อรับบริการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

1

กรอกรหัสยืนยันตัวตน

กรุณากรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS
ที่เบอร์ 089-XXX-6095

รหัส OTP มีอายุการใช้งาน 5 นาที

กรณีที่ไม่ได้รับรหัส OTP ขอรหัส OTP อีกครั้ง

2

ตรวจสอบข้อมูล

นาย นิสสัน ลีสซิ่ง

Phone Icon 081-234-5678

รายละเอียดสัญญา:

3

เลือกช่องทาง

ช่องทางที่ท่านเลือกใช้ในการรับใบเสร็จรับเงิน /
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
จะมีผลกับทุกสัญญาที่เกี่ยวข้อง

Email

รับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลผ่าน

SMS

รับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทาง SMS ผ่านเบอร์โทรศัพท์

0812345678

ทำรายการสำเร็จ

ท่านได้ลงทะเบียนเปลี่ยนวิธีรับใบเสร็จสำเร็จ บริษัทฯจะจัดส่งใบเสร็จให้ท่านผ่านทางช่องทางที่ท่านเลือก
ในรอบการชำระเงิน ตั้งแต่ ต.ค.65 เป็นต้นไป

นาย นิสสัน ลีสซิ่ง

ช่องทางการรับ:

Email

รับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลผ่าน

Phone

Nissan_Leasing@gmail.com