ข่าวบริษัท

แจ้งเปลี่ยนแปลงธุรกิจนายหน้าประกันภัย

25 เม.ย. 66

ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย และได้ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัยในการชี้ช่องและเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ แทนบริษัท นิสสัน อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้ยุติการดำเนินธุรกิจดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

 

ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตเลขที่ ช00006/2565

ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยเลขที่ ว00008/2565