ข่าวบริษัท

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแบล็กลิสต์ในการพิจารณาสินเชื่อ

9 ก.พ. 66

เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมานี้ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารออกสู่สาธารณะ เรื่องการยกเลิกแบล็กลิสต์ในระบบเครดิตบูโร ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าเกิดความสับสนและเข้าใจผิดถึงเรื่องเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและเกิดความสับสนต่อข้อมูลที่มีการเผยแพร่ออกไป ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงข้อกังวลนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบว่า บริษัทไม่มีการจัดเก็บข้อมูลแบล็กลิสต์ของลูกค้า หรือ นำข้อมูลแบล็กลิสต์ดังกล่าวมาใช้เพื่อการพิจารณาสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์