มั่นใจ รวดเร็ว อุ่นใจ กับประกันภัยชั้น 1 Nissan Premium Protection

คุ้มครองแบบครบครัน เอกสิทธิ์เพียงหนึ่งเดียวสำหรับลูกค้านิสสัน

มั่นใจ

 • รับประกันการซ่อมด้วยอะไหล่แท้ เมื่อเข้าซ่อมศูนย์บริการ หรืออู่ซ่อมมาตรฐานที่ได้รับการแต่งตั้งจากนิสสันทั่วประเทศ
 • รับประกันคุณภาพในการซ่อมนานสูงสุด 12 เดือน

รวดเร็ว

 • อนุมัติการซ่อมรถยนต์จากบริษัทประกันภัยได้รวดเร็วภายใน 1 วันทำการ (กรณีค่าซ่อมไม่เกิน 30,000 บาท)

อุ่นใจ

 • ต่ออายุประกันภัยชั้น 1 แบบซ่อมห้างได้สูงสุด 8 ปี
 • ฟรี บริการรถลากเมื่อเกิดอุบัติเหตุ (บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับรถลากไม่เกิน 20%
สนใจซื้อประกันภัย

หรือโทร. 02-633-6040

บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด

บริษัทประกันภัยชั้นนำที่ร่วมโครงการ

ขั้นตอนการต่อประกันภัย

เราไว้วางใจให้ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ได้รับมอบหมายดูแลงานต่ออายุประกันรถยนต์ รวมทั้งให้คำแนะนำและประสานงานกับลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญ

เตือนต่ออายุประกันภัย ล่วงหน้า 90 วัน ก่อนวันครบกำหนด

เจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดและความคุ้มครอง

ชำระค่าเบี้ยตามแบบฟอร์มที่ได้รับ

จัดส่งกรมธรรม์ภายใน 15 วัน

เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1 Nissan Premium Protection (NPP)

คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถจากอุบัติเหตุ / รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ = ทุนประกันภัย

ความคุ้มครองเด่น

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.
500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
 • ความเสียหายส่วนแรก
2,500,000 บาท / ครั้ง

รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้

ความเสียหายต่อรถยนต์
 • ความเสียหายส่วนแรก
ทุนประกันภัย บาท / คน
- บาท / คน
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ ทุนประกันภัย บาท / คน

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
 1. ผู้ขับขี่ 1 คน (Driver 1 Person)
 2. ผู้โดยสาร 110,120 = 6 คน, 210,220 (ตู้) = 11 คน, 210,320 (ปิคอัพ) = 2 คน
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • การประกันตัวผู้ขับขี่


100,000 บาท / ครั้ง
100,000 บาท / ครั้ง
100,000 บาท / ครั้ง
200,000 บาท / ครั้ง

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • สามารถนำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการ หรืออู่ซ่อมมาตรฐานที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Nissan ทั่วประเทศ
 • รับประกันการซ่อมด้วยอะไหล่แท้ เมื่อเข้าซ่อมศูนย์ Nissan
 • อนุมัติการซ่อมรถยนต์จากบริษัทประกันภัยได้รวดเร็วภายใน 1 วันทำการ (กรณีค่าซ่อมไม่เกิน 30,000 บาท)
 • รับประกันคุณภาพในการซ่อมนานสูงสุด 12 เดือน
 • รับสิทธิพิเศษในการต่ออายุประกันภัยแบบซ่อมห้างภายใต้โครงการ "Nissan Premium Protection" ต่อเนื่องได้นานสูงสุด 8 ปี (ปกติกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์จะคุ้มครองประกันภัยซ่อมห้างสูงสุดไม่เกิน 3 ปี)
 • ฟรี บริการรถลากกรณีเกิดอุบัติเหตุ (บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับรถลากไม่เกิน 20% ของค่าซ่อมรถยนต์)

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ความช่วยเหลือ

NISSAN PREMIUM PROTECTION คืออะไร ?

คือ โครงการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ซึ่ง บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกันออกแบบและจัดทำขึ้น โดยมีเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นกรณีพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ซื้อรถยนต์นิสสัน โดยได้คัดเลือกบริษัทประกันภัยชั้นนำที่มีมาตรฐานในการให้บริการที่ดี อีกทั้ง ได้แต่งตั้งศูนย์บริการและอู่ซ่อมที่ได้มาตรฐานเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการแก่ลูกค้าผู้ใช้รถยนต์นิสสันทั่วประเทศ

อายุรถที่สามารถทำประกันภัยชั้น 1 ได้อยู่ที่ระหว่างกี่ปี ?

สูงสุด 8 ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกัน