สินเชื่อรถใช้แล้ว

ดาวน์ต่ำ ผ่อนนาน ให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์นิสสันมือสองที่อยากได้ง่ายขึ้น

เป็นเจ้าของรถใช้แล้วคุณภาพดีด้วยข้อเสนอพิเศษ

มั่นใจกับคุณภาพมาตรฐาน NISSAN UCARS CERTIFIED พร้อมบริการสุดพิเศษ

ยอดจัดสูงสุด 90%
ของราคาประเมิน

ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน

อัตราดอกเบี้ยคงที่

คุณสมบัติและเอกสารที่ต้องใช้

คุณสมบัติ

 • อายุ 20 - 65 ปี ณ วันทำสัญญา
 • มีรายได้เป็น 2 เท่าของค่างวด
 • มีอาชีพมั่นคงและมีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
 • สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลัง 1 ชุด
 • แผนที่บ้านของผู้ซื้อและผู้ค้ำประกัน

นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัททั้งชุด / ภพ.20 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม 3 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม 3 ชุด
 • เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน / บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • แผนที่บ้านของผู้ซื้อและผู้ค้ำประกัน

สนใจรับข้อเสนอพิเศษ