คำถามที่พบบ่อย

เอกสารประกอบการขอพักชำระหนี้ และการนำส่งเอกสาร

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการยื่นขอพักชำระหนี้ ?
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
  • บันทึกต่อท้ายสัญญา
เอกสารที่บริษัทฯ ส่งประกอบด้วยใบคำร้องและ ขอหลักฐานประกอบผลกระทบจากCOVID-19 แล้วยังต้องกรอกส่ง กลับ พร้อมแนบหลักฐานอีกไหม ?

หากได้รับเอกสารจากทางบริษัทฯ ให้นำส่งบันทึกสำเนาสัญญาแนบท้าย กลับมาเพียงอย่างเดียว เพื่อความสะดวกของลูกค้าที่ได้รับอนุมัติแล้ว บริษัทฯ จึงได้ยกเลิกหลักฐานประกอบผลกระทบจาก COVID-19

หากนำส่งภาพถ่าย บัตรประชาชน ใน Website แล้วบันทึกสัญญาต่อท้ายต้องส่งอีกหรือไหม ?

ต้องนำส่งให้บริษัทฯ เพื่อแนบประกอบในสัญญาให้สมบูรณ์

นำส่งภาพถ่ายบัตรประชาชนไปให้ เรียบร้อบแล้ว ต้องรอเอกสารบันทึกสัญญาต่อท้ายอีกนานแค่ไหน ?

ประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากนำส่งสำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อ และ ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ผ่านทาง Website เรียบร้อยแล้ว

ส่งสำเนาบัตรประชาชนไปให้แล้ว ผ่านทาง Website ยังต้องชำระค่างวดอีกไหม พักชำระค่างวดได้เลยหรือเปล่า ?

หากท่านได้รับผลการอนุมัติ ผ่านทาง SMS และ ชำระค่างวดของเดือนมีนาคม 2563 แล้ว และ นำส่งสำเนาบัตรประชาชน ผ่านทาง Website เรียบร้อยแล้วเช่นกัน ท่านสามารถหยุดพักชำระหนี้ได้เลย

ส่งสำเนาบัตรประชาชนไปทาง Website แล้ว ยังต้องส่งสำเนาตัวจริงตามไปให้อีกไหม ?

ไม่จำเป็น หากนำส่งสำเนาบัตรประชาชนไปทาง Website เรียบร้อยแล้ว

มาส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ และ ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ตัวจริง ที่ บริษัทฯ เองเลยได้ไหม ?

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ทางบริษัท ฯ ขอแนะนำให้ท่านนำส่งเอกสาร ผ่านทาง Website โดนคลิกลิงค์ที่บริษัทฯ ส่งไปให้ทาง SMS ได้เลย

ต้องการเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่ง บันทึกแนบท้ายสัญญา ต้องทำอย่างไร ?

ท่านสามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้า 02-207-4000 ได้ตามวันเวลาทำการ หรือถ่ายสำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ ระบุที่อยู่ใหม่และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมเบอร์โทรติดต่อกลับ อีเมลมาที่ cs-support@nissanleasing.co.th

หากต้องการให้ส่ง บันทึกแนบท้ายสัญญา ทาง E-mail ต้องทำอย่างไร ?

ท่านสามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้า 02-207-4000 ได้ตามวันเวลาทำการ หรืออีเมลมาที่ cs-support@nissanleasing.co.th

ผู้เช่าซื้อเสียชีวิต ทายาทผ่อนต่อ สามารถดำเนินการพักชำระหนี้ได้หรือไม่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

ดำเนินการพักชำระหนี้ได้ โดยเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

  • หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (ที่ได้รับคำสั่งศาลแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว)
  • ใบมรณะบัตรของผู้เช่าซื้อ
  • สำเนาบัตรประชาชนของทายาท
เปลี่ยน ชื่อ หรือ นามสกุล เวลาลงนาม ต้องลงนามด้วย ชื่อ หรือ นามสกุล เก่าหรือใหม่ ?

ท่านสามารถลงนามด้วยชื่อ หรือ นามสกุลใหม่ พร้อมแนบหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ หรือ นามสกุล

ติดต่อผู้ค้ำประกัน เพื่อทำการพักชำระหนี้ ไม่ได้ ต้องทำอย่างไร ?

เนื่องจากการพักชำระหนี้เป็นการแก้ไขสัญญา และจำเป็นต้องให้ผู้ค้ำประกันรับทราบยินยอมจึงจะถือว่าสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์กับทางผู้เช่าซื้อเอง อย่างไรก็ดีท่านสามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้าเพื่อแจ้งปัญหาดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่จะรับเรื่องและติดต่อกลับภายหลัง

ผู้ค้ำประกันประกันเสียชีวิต ต้องใช้เอกสารประกอบอะไรบ้าง ?
  • หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
  • ใบมรณะบัตรของผู้ค้ำประกัน
ต้องนำส่งเอกสารขอพักชำระหนี้อย่างไร ?

ท่านสามารถนำส่งเอกสารได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  • Website: www.nissanleasing.co.th
  • E-mail: SPCOVID-19@nissanleasing.co.th
  • ไปรษณีย์: บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โปรดระบุมุมซอง (พักชำระหนี้ COVID-19)

ผลการพิจารณา

จะทราบได้อย่างไรว่าได้รับอนุมัติการพักชำระหนี้ ?

ท่านจะได้รับ SMS แจ้งผลการอนุมัติจากทางบริษัทฯ

ได้รับ SMS ยืนยันผลการอนุมัติ เพียงอย่างเดียว ต้องทำอย่างไรต่อ ?

หลังจากที่ท่านได้รับ SMS ยืนยันผลการอนุมัติแล้ว ให้ท่านรอรับ SMS ลิงค์ เพื่อนำส่งสำเนาบัตรประชาชน ผ่านทาง Website

บันทึกต่อท้ายสัญญาต้องนำส่งภายในวันที่เท่าไหร่ ?

นำส่งทันทีหลังจากได้รับเอกสารจากทางบริษัทฯ

การพักชำระหนี้ มีการคิดดอกเบี้ยเพิ่มเติมหรือไม่ ?

ไม่มีการคิดดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในระหว่างการพักชำระหนี้