ออก New Nissan Navara วันนี้! รับโปรแรงสุดเร้าใจ

วันนี้ - 31 ส.ค.65

นิสสัน นาวารา คาลิเบอร์ ใหม่

ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 48 เดือน

1 - 31 สิงหาคม 2565


นิสสัน นาวารา คาลิเบอร์ ใหม่

KING CAB CALIBRE

ต่อที่ 1 เลือกรับข้อเสนอพิเศษ(1)  

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% (ดาวน์ 25%, ผ่อนนาน 48 เดือน) 

ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี

ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (2)


ต่อที่ 2

ฟรี โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์นิสสัน พรีเมี่ยม วารันตี(3)

ฟรี ค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี/100,000 กิโลเมตรDOUBLE CAB CALIBRE

ต่อที่ 1 เลือกรับข้อเสนอพิเศษ(1)

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% (ดาวน์ 30%, ผ่อนนาน 48 เดือน) หรือ ดาวน์เริ่มต้น 5% นานสูงสุด 84 เดือน

ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี

ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (2)


ต่อที่ 2

ฟรี โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์นิสสัน พรีเมี่ยม วารันตี(3)

ฟรี ค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี/100,000 กิโลเมตรKING CAB CALIBRE BLACK EDITION

ต่อที่ 1 เลือกรับข้อเสนอพิเศษ(1)

        อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% (ดาวน์ 30%, ผ่อนนาน 48 เดือน) 

        ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี

        ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (2)


ต่อที่ 2

        ฟรี โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์นิสสัน พรีเมี่ยม วารันตี(3)

        ฟรี ค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี/100,000 กิโลเมตรDOUBLE CAB CALIBRE BLACK EDITION

 

ต่อที่ 1 เลือกรับข้อเสนอพิเศษ(1)

        อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% (ดาวน์ 30%, ผ่อนนาน 48 เดือน) หรือ ดาวน์เริ่มต้น 5% นานสูงสุด 84 เดือน 

        ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี

        ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (2)


ต่อที่ 2

        ฟรี โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์นิสสัน พรีเมี่ยม วารันตี(3)

        ฟรี ค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี/100,000 กิโลเมตร

            

เงื่อนไขและข้อกำหนด

            (1) ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขและทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด / ทั้งนี้เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อและอื่นๆเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

(2) ขับฟรีสูงสุด 90 วัน นับจากวันรับรถ เฉพาะระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 72 เดือน เท่านั้น / เฉพาะที่รับรถและเป็นสัญญาในเดือน 1 - 31 กรกฎาคม 2565 จะเริ่มผ่อนชำระงวดแรก หลังจากเป็นสัญญา 90 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรแกรม โดยจะพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ การพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการตัดสินใจของบริษัทฯ และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกโปรแกรมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(3) ขยายรับประกันคุณภาพรถใหม่จาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยรับประกันต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันของผู้ผลิตรถยนต์ (ระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน / บริหารโปรแกรมโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


----------------------------------------------------


ข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าเก่านิสสัน

นิสสัน นาวารา คาลิเบอร์ ใหม่


ข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าเก่านิสสัน(1) 

ฟรี แพ็คเกจเช็กระยะ SAVE SAFE Gold Package ครอบคลุมการเช็กระยะ 6 ครั้ง (3 ปี หรือ 60,000 กม.)  ยกเว้น รุ่น KICKS e-POWER 

ส่วนลดเพิ่มเติม 10,000 บาท เฉพาะ รุ่น KICKS e-POWER


            

เงื่อนไขและข้อกำหนด

            (1) สำหรับเจ้าของรถยนต์นิสสัน และ สมาชิกในครอบครัว (บิดามารดา, คู่สมรส, พี่น้องร่วมบิดามารดา และบุตร) / ยกเว้น Leaf และ GT-R


----------------------------------------------------


สำหรับข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ดาวน์เริ่มต้น 5% ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน


นิสสัน นาวารา คาลิเบอร์ ใหม่ 

ต่อที่ 1(1) 

*พิเศษ on top จากแคมเปญปกติ

        ดาวน์เริ่มต้น 5% ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน

        เงินสนับสนุนเพิ่ม 10,000 บาท

ต่อที่ 2

        ฟรี โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์นิสสัน พรีเมี่ยม วารันตี(2)

        ฟรี ค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี/100,000 กิโลเมตร

            

เงื่อนไขและข้อกำหนด

            (1) ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขและทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด / ทั้งนี้เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อและอื่นๆเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

(2) ขยายรับประกันคุณภาพรถใหม่จาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยรับประกันต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันของผู้ผลิตรถยนต์ (ระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน / บริหารโปรแกรมโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


----------------------------------------------------


นิสสัน นาวารา PRO-4X / PRO-2X ใหม่

ดอกเบี้ยพิเศษ 0.79% นาน 48 เดือน

1 - 31 กรกฎาคม 2565


นิสสัน นาวารา PRO-4X / PRO-2X ใหม่

PRO-2X 7AT

 ต่อที่ 1 เลือกรับข้อเสนอพิเศษ(1) 

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.79% (ดาวน์ 25%, ผ่อนนาน 48 เดือน) หรือ ดาวน์เริ่มต้น 5% นานสูงสุด 84 เดือน 

ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี

ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (2)


ต่อที่ 2

ฟรี โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์นิสสัน พรีเมี่ยม วารันตี (3)

ฟรี ค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี/100,000 กิโลเมตร


PRO-4X 7AT

 ต่อที่ 1 เลือกรับข้อเสนอพิเศษ(1) 

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.79% (ดาวน์ 25%, ผ่อนนาน 48 เดือน) หรือ ดาวน์เริ่มต้น 5% นานสูงสุด 84 เดือน 

ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี

ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (2)


ต่อที่ 2

ฟรี โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์นิสสัน พรีเมี่ยม วารันตี (3)

ฟรี ค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี/100,000 กิโลเมตร


            

เงื่อนไขและข้อกำหนด

            (1) ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขและทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด / ทั้งนี้เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อและอื่นๆเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

(2) ขับฟรีสูงสุด 90 วัน นับจากวันรับรถ เฉพาะระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 72 เดือน เท่านั้น / เฉพาะที่รับรถและเป็นสัญญาในเดือน 1 - 31 กรกฎาคม 2565 เริ่มผ่อนชำระงวดแรก หลังจากเป็นสัญญา 90 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรแกรม โดยจะพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ การพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการตัดสินใจของบริษัทฯ และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกโปรแกรมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(3) ขยายรับประกันคุณภาพรถใหม่จาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยรับประกันต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันของผู้ผลิตรถยนต์ (ระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน / บริหารโปรแกรมโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


----------------------------------------------------


ข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าเก่านิสสัน

นิสสัน นาวารา PRO-4X / PRO-2X ใหม่


ข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าเก่านิสสัน(1) 

ฟรี แพ็คเกจเช็กระยะ SAVE SAFE Gold Package ครอบคลุมการเช็กระยะ 6 ครั้ง (3 ปี หรือ 60,000 กม.)  ยกเว้น รุ่น KICKS e-POWER 

ส่วนลดเพิ่มเติม 10,000 บาท เฉพาะ รุ่น KICKS e-POWER


เงื่อนไขและข้อกำหนด

            (1) สำหรับเจ้าของรถยนต์นิสสัน และ สมาชิกในครอบครัว (บิดามารดาคู่สมรสพี่น้องร่วมบิดามารดา และบุตร) / ยกเว้น Leaf และ GT-R

----------------------------------------------------


สำหรับข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ดาวน์เริ่มต้น 5% ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน


นิสสัน นาวารา PRO-4X / PRO-2X ใหม่

ต่อที่ 1(1) 

*พิเศษ on top จากแคมเปญปกติ

        ดาวน์เริ่มต้น 5% ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน

        เงินสนับสนุนเพิ่ม 10,000 บาท

ต่อที่ 2

        ฟรี โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์นิสสัน พรีเมี่ยม วารันตี (2)

        ฟรี ค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี/100,000 กิโลเมตร


            

เงื่อนไขและข้อกำหนด

            (1) ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขและทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด / ทั้งนี้เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อและอื่นๆเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

(2) ขยายรับประกันคุณภาพรถใหม่จาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยรับประกันต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันของผู้ผลิตรถยนต์ (ระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน / บริหารโปรแกรมโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


----------------------------------------------------


นิสสัน นาวารา คิงแค็บ ใหม่

ดาวน์เริ่มต้น 21,900 บาท หรือ ผ่อนเริ่มต้น 6,299 บาท นาน 84 เดือน

1 - 31 กรกฎาคม 2565


นิสสัน นาวารา คิงแค็บ ใหม่

ต่อที่ 1 เลือกรับข้อเสนอพิเศษ(1)

ดาวน์เริ่มต้น 21,900 บาท(2)พร้อม ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี

ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (3)

หรือ

ผ่อนเริ่มต้น 6,499 บาท (ดาวน์ 25% ผ่อน 84 เดือน)

ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี 

ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (3)


ต่อที่ 2

ฟรี โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์นิสสัน พรีเมี่ยม วารันตี(4)

ฟรี ค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี/100,000 กิโลเมตร            

เงื่อนไขและข้อกำหนด

            (1) ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขและทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด / ทั้งนี้เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อและอื่นๆเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

(2) คำนวณจาก รุ่น K/Cab SL ราคา 649,000 บาท ดาวน์ 15% โดยนิสสันสนับสนุนเงินดาวน์จำนวน 75,450 บาท

(3) ขับฟรีสูงสุด 90 วัน นับจากวันรับรถ เฉพาะระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 72 เดือน เท่านั้น / เฉพาะที่รับรถและเป็นสัญญาในเดือน 1 - 31 กรกฎาคม 2565 จะเริ่มผ่อนชำระงวดแรก หลังจากเป็นสัญญา 90 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรแกรม โดยจะพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ การพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการตัดสินใจของบริษัทฯ และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกโปรแกรมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(4) ขยายรับประกันคุณภาพรถใหม่จาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยรับประกันต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันของผู้ผลิตรถยนต์ (ระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน / บริหารโปรแกรมโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


----------------------------------------------------

ข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าเก่านิสสัน

นิสสัน นาวารา คิงแค็บ ใหม่

ข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าเก่านิสสัน(1) 

ฟรี แพ็คเกจเช็กระยะ SAVE SAFE Gold Package ครอบคลุมการเช็กระยะ 6 ครั้ง (3 ปี หรือ 60,000 กม.)  ยกเว้น รุ่น KICKS e-POWER 

ส่วนลดเพิ่มเติม 10,000 บาท เฉพาะ รุ่น KICKS e-POWER


เงื่อนไขและข้อกำหนด

            (1) สำหรับเจ้าของรถยนต์นิสสัน และ สมาชิกในครอบครัว (บิดามารดา, คู่สมรส, พี่น้องร่วมบิดามารดา และบุตร) / ยกเว้น Leaf และ GT-R


----------------------------------------------------

สำหรับข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ดาวน์เริ่มต้น 5% ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน

นิสสัน นาวารา คิงแค็บ ใหม่

ต่อที่ 1(1) 

*พิเศษ on top จากแคมเปญปกติ

        ดาวน์เริ่มต้น 5% ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน

        เงินสนับสนุนเพิ่ม 10,000 บาท

ต่อที่ 2

        ฟรี โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์นิสสัน พรีเมี่ยม วารันตี(2)

        ฟรี ค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี/100,000 กิโลเมตร


 เงื่อนไขและข้อกำหนด

            (1) ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขและทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด / ทั้งนี้เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อและอื่นๆเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

(2) ขยายรับประกันคุณภาพรถใหม่จาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยรับประกันต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันของผู้ผลิตรถยนต์ (ระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน / บริหารโปรแกรมโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

        

----------------------------------------------------


นิสสัน นาวารา ซิงเกิ้ลแค็บ ใหม่

ดาวน์เริ่มต้น 29,900 บาท หรือ ผ่อนเริ่มต้น 5,999 บาท

1 - 31 กรกฎาคม 2565


นิสสัน นาวารา ซิงเกิ้ลแค็บ ใหม่

ต่อที่ 1 เลือกรับข้อเสนอพิเศษ(1) 

ดาวน์เริ่มต้น 29,900 บาท(2)พร้อม ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี

ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (3)

หรือ

ผ่อนเริ่มต้น 6,199 บาท (ดาวน์ 25% ผ่อน 84 เดือน)

ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี 

ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (3)


ต่อที่ 2

ฟรี ค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี/100,000 กิโลเมตร


           

เงื่อนไขและข้อกำหนด

            (1) ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขและทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด / ทั้งนี้เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อและอื่นๆเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

(2) คำนวณจาก รุ่น S/Cab SL ราคา 595,000 บาท ดาวน์ 15% โดยนิสสันสนับสนุนเงินดาวน์จำนวน 59,350 บาท

(3) ขับฟรีสูงสุด 90 วัน นับจากวันรับรถ เฉพาะระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 72 เดือน เท่านั้น / เฉพาะที่รับรถและเป็นสัญญาในเดือน 1 - 31 กรกฎาคม 2565 จะเริ่มผ่อนชำระงวดแรก หลังจากเป็นสัญญา 90 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรแกรม โดยจะพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ การพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการตัดสินใจของบริษัทฯ และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกโปรแกรมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


----------------------------------------------------


ข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าเก่านิสสัน

นิสสัน นาวารา ซิงเกิ้ลแค็บ ใหม่

ข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าเก่านิสสัน(1) 

ฟรี แพ็คเกจเช็กระยะ SAVE SAFE Gold Package ครอบคลุมการเช็กระยะ 6 ครั้ง (3 ปี หรือ 60,000 กม.)  ยกเว้น รุ่น KICKS e-POWER 

ส่วนลดเพิ่มเติม 10,000 บาท เฉพาะ รุ่น KICKS e-POWER


เงื่อนไขและข้อกำหนด

            (1) สำหรับเจ้าของรถยนต์นิสสัน และ สมาชิกในครอบครัว (บิดามารดา, คู่สมรส, พี่น้องร่วมบิดามารดา และบุตร) / ยกเว้น Leaf และ GT-R

        

----------------------------------------------------

สำหรับข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ดาวน์เริ่มต้น 5% ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน

นิสสัน นาวารา ซิงเกิ้ลแค็บ ใหม่

ต่อที่ 1(1) 

*พิเศษ on top จากแคมเปญปกติ

        ดาวน์เริ่มต้น 5% ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน

        เงินสนับสนุนเพิ่ม 10,000 บาท

ต่อที่ 2

        ฟรี ค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี/100,000 กิโลเมตร


เงื่อนไขและข้อกำหนด

            (1) ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขและทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด / ทั้งนี้เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อและอื่นๆเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

สนใจรับข้อเสนอพิเศษ