อนาคตที่คุณกำหนดได้
หมายเหตุ
 1. (1) เงื่อนไขการคืนรถเป็นไปตามที่กำหนดในรายการส่งเสริมการขาย และข้อกำหนดสำหรับการรับคืนรถยนต์ภายใต้โครงการ NISSAN FUTURE VALUE (“ข้อกำหนด”) โดยบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 2. (2) สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อภายใต้เงื่อนไขของบริษัท นิสสัน ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 3. (3) กรณีคืนรถ และใช้รถเกินกว่าระยะทางที่เลือกไว้ ท่านต้องรับผิดชอบค่าเสื่อมสภาพในอัตราที่กำหนด และรถต้องอยู่ในสภาพดีตามข้อกำหนดฯ

BENEFITs

อุ่นใจ...ด้วยข้อเสนอที่ครบครัน พร้อมตอบโจทย์ที่เป็นคุณ

เพิ่มทางเลือกเมื่อสิ้นสุดสัญญา

เลือกจำนวนไมล์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน

ตัดสินใจเปลี่ยนรถคันใหม่ได้ง่ายขึ้น

พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินRoadside Service 24 Hrs.(4)

ทั้งคุ้มทั้งปลอดภัย สบายใจนิสสันพร้อมด้วยแพ็คเกจเช็คระยะเซฟเซฟ 3 ปี (4)

พร้อมรับประกันชั้น 1 รวม พ.ร.บ คุ้มครองนาน 3 ปี (4)

พร้อมบริการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี (4)

หมายเหตุ
 1. (4) บริษัท นิสสัน ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิ์ยกเลิกสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนทันที กรณีท่านผิดสัญญาเช่าซื้อหรือเงื่อนไขตามรายการส่งเสริมการขาย

HOW IT WORKs

1

เลือกจำนวนไมล์
ที่เหมาะกับคุณ• ขับไม่เกิน 45,000 กิโลเมตร

• ขับไม่เกิน 60,000 กิโลเมตร

+
ชำระเงินดาวน์

2

ชำระค่างวดรถยนต์
งวดที่ 1-36

3

กำหนดทางเลือก
ด้วยตัวคุณเอง
เมื่อสิ้นสุดสัญญา

คืนรถ

ผ่อนต่อ

นำเงินก้อนมาปิด

คำถามที่พบบ่อย

ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระมากกว่า 36 เดือน ได้หรือไม่

ไม่ได้ ปัจจุบันกำหนดให้ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดเพียง 36 เดือนเท่านั้น

สิทธิประโยชน์ของลูกค้ามีอะไรบ้าง
 • (1) ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่ง (NPP) นาน 3 ปี
 • (2) แพ็กเกจเช็คระยะเซฟเซฟ (SAVE SAFE)
 • (3) บริการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี 2 ปี ยกเว้น ค่าจดทะเบียน , ฟิล์ม , พรม (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้จำหน่าย)
ลูกค้าชำระค่างวดเช่าซื้อแบบไหน

ชำระแบบต้นงวด พร้อมเงินดาวน์

ลูกค้ามีทางเลือกเมื่อสิ้นสุดสัญญาอะไรบ้าง
 • (1) คืนรถที่ผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสัน
 • (2) ชำระเงินก้อนบอลลูนเพื่อปิดบัญชี
 • (3) ขยายระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 48 เดือน
ลูกค้าจำเป็นต้องซื้อประกันภัยรถยนต์หรือไม่

ไม่จำเป็น บริษัทฯ จะดูแลเรื่องประกันภัยรถยนต์ให้ตลอดอายุสัญญา 3 ปี

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อมีอะไรบ้าง
 • (1) บัตรประชาชน
 • (2) ทะเบียนบ้าน
 • (3) เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ
 • (4) เอกสารขอเข้าร่วมโปรแกรม
ลูกค้าจำเป็นต้องเช็คระยะและตรวจสภาพรถยนต์ที่ศูนย์บริการรถนิสสันเท่านั้นใช่หรือไม่

ใช่ ลูกค้าไม่สามารถนำรถไปเช็คระยะและตรวจสภาพที่อู่ซ่อมรถอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการรถนิสสันได้

กรณีที่ลูกค้าติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งที่ไม่ใช่อุปกรณ์ตกแต่งแท้ ลูกค้าสามารถนำรถไปคืนเมื่อจบสัญญาได้หรือไม่

ไม่ได้ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการรับคืนรถยนต์ภายใต้โครงการ NFV

กรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือรถเสีย ติดต่อใคร
 • กรณีรถเกิดอุบัติเหตุ สามารถติดต่อได้ที่บริษัทประกันภัยที่ดูแลท่าน
 • กรณีช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ที่ 02-305-8465 ตลอด 24 ชั่วโมง
ลูกค้าสามารถนำรถ ไปขับให้บริการ หรือให้บุคคลอื่นเช่ารถต่อได้หรือไม่

ไม่ได้ โปรแกรมนี้สำหรับใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถนำรถไปใช้งานเชิงธุรกิจหรือให้เช่าต่อได้

ลูกค้าสามารถนำรถไปคืนที่ผู้จำหน่ายคนละที่กับที่รับรถตอนแรกได้หรือไม่

ได้ ลูกค้าสามารถไปคืนรถได้ที่ผู้จำหน่ายนิสสันทั่วประเทศ

ถ้าลูกค้าขับรถเกินระยะทางที่กำหนดไว้ในสัญญา จะยังสามารถคืนรถเมื่อจบสัญญาได้หรือไม่

ได้ แต่ลูกค้าต้องจ่ายค่าปรับส่วนต่างกิโลเมตรที่เกินจากสัญญา ในอัตรากิโลเมตรละ 3 บาท

กรณีที่ลูกค้าคืนรถเมื่อจบสัญญา จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่

อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีส่วนต่างกิโลเมตรที่เกินตามสัญญา หรือมีความเสียหายที่ประกันไม่คุ้มครอง

ผู้จำหน่ายสามารถปฏิเสธรับคืนรถจากลูกค้าได้หรือไม่

ได้ กรณีที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด สำหรับการรับคืนรถยนต์ภายใต้โครงการ NFV

กรณีที่ลูกค้าค้างชำระค่างวดสามารถคืนรถเมื่อจบสัญญาได้หรือไม่

ไม่ได้ ลูกค้าจะต้องชำระค่างวดภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ลูกค้าสามารถนำรถไปเทิร์นเป็นรถคันใหม่ได้หรือไม่

ได้ แต่จะต้องจ่ายค่างวดที่เหลือตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญา

ลูกค้าสามารถเก็บรถไว้ได้หรือไม่

ได้ โดยสามารถเลือกทางเลือกเมื่อจบสัญญา คือ ชำระเงินก้อนบอลลูนเพื่อปิดบัญชี หรือ ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ

ลูกค้าสามารถนำรถไปขายต่อได้หรือไม่

ได้ แต่จะต้องทำเรื่องปิดบัญชี โดยชำระเงินก้อนบอลลูนตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญา