ตรวจสอบสิทธิ์ Nissan Leasing F1RST

รับสิทธิ์ข้อเสนอง่ายๆเพียง

1

ตรวจสอบสิทธิ์โดยระบุ
เลขบัตรประชาชน

2

ระบุข้อมูลส่วนตัว

3

รับข้อความยืนยัน เพื่อประกอบการใช้สิทธิ์ ทาง E-mail

4

ยืนยันใช้สิทธิ์ ที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศ

ลูกค้า Nissan Leasing F1RST รับข้อเสนอที่ เหนือกว่า


 • ส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด

  0.2%*
 • ดาวน์ต่ำสุด

  0%*
 • ผ่อนสูงสุด

  84 เดือน
 • พร้อมรับฟรี

  ประกันภัยชั้น 1*
 • ไม่ต้องดาวน์*
 • ไม่ต้องค้ำ*
 • อนุมัติทันที!

รายละเอียดและเงื่อนไขโปรแกรม

หมายเหตุ
 • รับส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.2% สำหรับรถยนต์นิสสันทุกรุ่น
 • ฟรีประกันภัยชั้น 1 เฉพาะรุ่นและแคมเปญที่ร่วมรายการ
 • ลูกค้าเก่านิสสันที่รับส่วนลดดอกเบี้ย ข้อเสนอนี้เฉพาะแคมเปญที่ร่วมรายการเท่านั้นและดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับต่ำสุด 0%
 • คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ได้รับสิทธิ์ลูกค้าเก่านิสสัน ลีสซิ่ง F1RST
  • เป็นลูกค้าเก่านิสสัน ลีสซิ่ง มีประวัติการผ่อนชำระค่างวดครบถ้วน และชำระตรงหรือก่อนวันครบกำหนดชำระทุกงวด
  • ได้รับการแจ้ง/ยืนยันสิทธิ์ทาง SMS หรือ มีรายชื่อจากการตรวจสอบสิทธิ์ด้วย QR Code หรือ เว็บไซต์ของบริษัทฯ
  • ได้ยื่นเอกสารเพื่อการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นให้กับทางบริษัทฯ แล้วข้อเสนอพิเศษนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัว ไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นได้ทุกกรณี
  • สิทธิ์นี้สามารถโอนให้ บิดา-มารดา, ลูก, สามี-ภรรยา, พี่-น้อง (ร่วมบิดา-มารดา) โดยต้องมีเอกสารแสดงความสัมพันธ์ ประกอบการอนุมัติสิทธิ์ โดยผู้ใช้สิทธิ์ต้องเป็นผู้ค้ำประกันตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไข ตลอดจนพิจารณาสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณให้ท่านภายหลังจากที่สัญญาเช่าซื้อมีผลสมบูรณ์แล้ว

สนใจรับข้อเสนอพิเศษ