สินเชื่อเพื่อกลุ่มลูกค้าอาชีพพิเศษ

ข้าราชการและอาชีพพิเศษ รับดอกเบี้ยถูกกว่า

ผ่อนสบายมากขึ้นด้วยข้อเสนอที่เหนือกว่า

เอกสิทธิ์สำหรับกลุ่มลูกค้าอาชีพพิเศษ รับข้อเสนอพิเศษให้ผ่อนรถได้สบายๆ ทันที

ดาวน์เริ่มต้น 10%

ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.74%

อาชีพที่สามารถรับข้อเสนอพิเศษ

กลุ่มราชการ

 • ข้าราชการ
 • พนักงานของหน่วย
  ราชการและรัฐวิสาหกิจ
 • ทหาร
 • ตำรวจ
 • ข้าราชการบำนาญ
 • นักวิชาการระดับ 8
 • พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย

กลุ่มอาชีพพิเศษ

 • แพทย์และทันตแพทย์
 • สัตวแพทย์
 • เภสัชกร
 • ผู้พิพากษาและอัยการ
 • นักบิน
 • ผู้สอบบัญชีอนุญาต (CPA) / CFA Level 3
 • ศาตราจารย์ / รองศาตราจารย์
 • สมาชิกโรตารี่คลับ / ไลอ้อนคลับ

คุณสมบัติและเอกสารที่ต้องใช้

คุณสมบัติ

ลูกค้ากลุ่มข้าราชการ

 • มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีรายได้อย่างน้อย 2 เท่าของค่างวด

ลูกค้ากลุ่มอาชีพพิเศษ

 • กรณีพนักงานบริษัทที่มีรายได้ 5 เท่าของค่างวด ทำงานในบริษัทปัจจุบันมากกว่า 3 ปี โดยบริษัทนั้นสามารถตรวจสอบได้โดย BOL และรายได้ต้องพิสูจน์ได้โดยผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น
 • สมาชิกโรตารี่คลับ / ไลอ้อนคลับ ต้องมีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีรายขั้นต่ำ 2 เท่าของค่างวด

เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ

ลูกค้ากลุ่มข้าราชการ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ 3 ชุด
 • สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลัง 1 ชุด
 • แผนที่บ้านของผู้ซื้อและผู้ค้ำประกัน

ลูกค้ากลุ่มอาชีพพิเศษ

 • มีเอกสารยืนยันอาชีพพิเศษ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
 • สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลัง 1 ชุด
 • แผนที่บ้านของผู้ซื้อและผู้ค้ำประกัน

สนใจรับข้อเสนอพิเศษ