สินเชื่อนิสสัน อีซี่เพย์

ผ่อนต่อเดือนน้อย และนำเงินก้อนมาปิดตอนสุดท้าย หรือเลือกรับข้อเสนออื่นแทนได้

ออกรถใหม่สบาย ผ่อนต่อเดือนน้อยกว่า

ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ บริหารเงินได้ง่ายขึ้น ผ่อนสบาย จ่ายน้อยกว่าในช่วงแรก

ผ่อนต่อเดือนน้อยลง

ผ่อนนานสูงสุด 96 เดือน

อัพเกรดเป็นรถใหม่ได้

รู้จักนิสสัน อีซี่เพย์

ผ่อนค่างวดรถสบายๆ เป็นเจ้าของรุ่นรถนิสสันที่อยากได้ ให้โปรแกรมสินเชื่อนิสสัน อีซี่เพย์ เป็นทางออก

ข้อเสนอ 3 ทางเลือก
เมื่อสิ้นสุดสัญญาในช่วงแรก

 • จ่ายเงินก้อนที่เหลือเพื่อเป็นเจ้าของรถ
 • เปลี่ยนเป็นรถคันใหม่ โดยใช้ส่วนต่างจากการขายคืนมาเป็นเงินดาวน์
 • ขยายเวลาผ่อนด้วยเงื่อนไขใหม่ นานสูงสุด 96 เดือน

คุณสมบัติและเอกสารที่ต้องใช้

คุณสมบัติ

 • อายุ 20 - 65 ปี ณ วันทำสัญญา
 • สำหรับกลุ่มลูกค้านิติบุคคล และกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเท่านั้น
 • มีรายได้เป็น 2 เท่าของค่างวด
 • มีอาชีพมั่นคงและมีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
 • สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลัง 1 ชุด
 • แผนที่บ้านของผู้ซื้อและผู้ค้ำประกัน

นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัททั้งชุด / ภพ.20 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม 3 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม 3 ชุด
 • เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน / บัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน
 • แผนที่บ้านของผู้ซื้อและผู้ค้ำประกัน

สนใจรับข้อเสนอพิเศษ