โปรแซ่บ! กระแทกใจ พนักงานใหม่ป้ายแดง ออกรถวันนี้ ผ่อนเริ่มต้น 2,499 บาท/เดือน

วันนี้ - 31 ต.ค.62

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

 1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโปรแกรม จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา (ในระดับ ปวส หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป) มาแล้วไม่เกิน 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2562)
 2. เอกสารประกอบการยื่นสินเชื่อเพื่อรับสิทธิ์ ได้แก่
  • 2.1 ใบปริญญา, หนังสือรับรองการศึกษา หรือ ใบระเบียบผลการเรียน (Transcript)
  • 2.2 หนังสือรับรองการทำงานที่ออกโดยนิิติบุคคล (บริษัท จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนคณะบุคคล) หรือหน่วยงานราชการ
  • 2.3 สลิปเงินเดือน และรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน (Statement)
  • 2.4 เอกสารอื่นๆ (บริษัทฯอาจมีการขอเอกสารสำหรับใช้พิจารณาสินเชื่อเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี)

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ฟรีประกันภัยทุกรุ่น* March, Almera และ Note
 • รับฟรีบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท**
 1. March รุ่น E CVT ผ่อนเริ่มต้น 2,499 บาท/เดือน ช่วยผ่อนเดือนละ 5,080 บาท (นาน 12 เดือน) ดาวน์ 10% , ระยะเวลาผ่อน 72 เดือน , ดอกเบี้ย 3.83%
 2. Almera รุ่น E Sportech 19MY ผ่อนเริ่มต้น 2,899 บาท/เดือน ช่วยผ่อนเดือนละ 4,829 บาท (นาน 12 เดือน) ดาวน์ 15% , ระยะเวลาผ่อน 72 เดือน , ดอกเบี้ย 3.65%
 3. Note รุ่น E CVT 19MY ผ่อนเริ่มต้น 2,999 บาท/เดือน ช่วยผ่อนเดือนละ 5,080 บาท (นาน 12 เดือน) ดาวน์ 13.87% , ระยะเวลาผ่อน 72 เดือน , ดอกเบี้ย 3.15%

* สำหรับรถรุ่น Almera ฟรีประกันภัยโดยผู้จำหน่าย

**เงื่อนไขนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

*** สำหรับลูกค้าที่จอง และรับรถ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น

**** เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สนใจรับข้อเสนอพิเศษ