คำนวณค่างวด

1. รูปแบบการชำระ/โปรแกรม

 • ประเภทรถยนต์

ช่องสำหรับคำนวณค่างวด

 • บาท
 • บาท
 • บาท
 • %
 • เดือน

ผลการคำนวณค่างวด

เช่าซื้อแบบปรกติ ชำระเท่ากันทุกเดือน Seasonal Finance จ่ายงวดทุก 6 เดือน Seasonal Finance จ่ายงวดทุก 12 เดือน Easy pay Major&Minor ราย 6 เดือน
฿ 15,280  /งวด
 • ชำระค่างวดทุก
  1
   เดือน
 • ค่างวดพิเศษทุก 6 เดือน
  36,712
   บาท
 • อัตราดอกเบี้ย
  3.65
   %
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ
  48
   เดือน
 • ยอดชำระบอลลูนงวดสุดท้าย
  0
   บาท

*โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อรถนิสสันเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้

ข้อมูลสำคัญ

หากท่านสนใจกรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายนิสสันใกล้บ้านท่าน

Seasonal Finance คือโปรแกรมการเช่าซื้อที่ชำระงวดทุกๆ 6 หรือ 12 เดือน ค่างวดต่อครั้งจะสูง เหมาะกับลูกค้าที่มีรายได้ตามฤดูกาล เช่น เกษตรกร

Easy pay คือโปรแกรมการเช่าซื้อที่ชำระค่างวดต่อเดือนน้อยกว่าการเช่าซื้อปกติ โดยมีค่างวดสุดท้ายก้อนใหญ่

Major&Minor คือโปรแกรมการเช่าซื้อที่มีค่างวดต่อเดือนไม่เท่ากัน โดยค่าทุกๆ 6 เดือนนั้นจะสูงกว่างวดปกติ เหมาะกับลูกค้าที่รายได้ประจำมีเงินเดือนผ่านธนาคารและมีโบนัสทุก 6 เดือน